วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การประเมินเทียบระดับการศึกษา

การประเมินเทียบระดับการศึกษา
 
 
วันที่  23  พฤศจิกายน  2555  เวลา  10.00  น.  นางนภสร  ก๊กพิทักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัว  ได้ให้คำแนะนำปรึกษา  ชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแฟ้มให้กับผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองบัว   ณ  ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการครบวงจร  อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น